Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 19/03/2024

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas komisija izbraukuma sēdi aizvada prokuratūrā

Attēls: Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas komisija izbraukuma sēdi aizvada prokuratūrā

2024. gada 19. martā prokuratūra savās telpās Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, uzņēma Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas komisiju. Izbraukuma sēdes laikā komisijas locekļi uzklausīja ģenerālprokurora Jura Stukāna ziņojumu par prokuratūrā paveikto 2023. gadā un 2024. gada prioritātēm.

Savā prezentācijā ģenerālprokurors klātesošos informēja par prokuratūras darbības stratēģijā 2022.–2027. gadam izvirzīto prioritāšu izpildi – kvalitātes nodrošināšana kriminālprocesa īstenošanā, resursu koncentrēšana prioritārajiem darbības virzieniem, operatīvās darbības, valsts drošības iestāžu izlūkošanas un pretizlūkošanas procesu un valsts noslēpuma aizsardzības sistēmas kvalitatīva uzraudzība, personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzības ārpus krimināltiesiskās jomas īstenošana, pārvaldības uzlabošana – mūsdienīgu vadības metožu ieviešana, iekšējo procesu efektivitātes nodrošināšana un digitālās transformācijas pasākumu īstenošana, prokuratūras lomas un prokurora profesijas uzdevumu skaidrošana sabiedrībai un prokuroru un darbinieku prasmju attīstība un iesaistīšanās veicināšana, nodrošinot ētikas un integritātes principu ievērošanu.

Prezentācija ietvēra informāciju par paveikto prioritāro darbības virzienu izpildē – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā, noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar valsts drošības apdraudējumu, vardarbību ģimenē, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmē un par narkotisko vielu nelikumīgu apriti.

Komisijas deputāti pateicās ģenerālprokuroram un prokuratūrai kopumā par paveikto 2023. gadā un novēlēja izdošanos izvirzīto mērķu īstenošanā 2024. gadā.

Atpakaļ