Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Kurzemes tiesas apgabals

Publicēts 21/03/2024

Uzturlīdzekļu nemaksātāji tiek sodīti arvien bargāk

Attēls: Uzturlīdzekļu nemaksātāji tiek sodīti arvien bargāk

2024. gada 20. martā Kurzemes apgabaltiesa izskatīja krimināllietu apelācijas kārtībā, kurā pie kriminālatbildības saukts vīrietis par atkārtotu izvairīšanos no tiesas nolēmuma pildīšanas, kurā personai uzlikts pienākums apgādāt savu bērnu un dot tam uzturu. Tiesa, izvērtējot Ziemeļkurzemes prokuratūras prokurora iesniegto apelācijas protestu, atzina, ka apsūdzētais par šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu ir sodāms ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz vienu mēnesi.

Apsūdzētā izdarītais noziedzīgais nodarījums ir klasificējams kā kriminālpārkāpums. Lai arī Krimināllikumā nav noteikti kritēriji, kad par kriminālpārkāpuma izdarīšanu būtu jāpiemēro īslaicīga brīvības atņemšana, Ziemeļkurzemes prokuratūras prokurora skatījumā jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšana laikā, kad sodāmība par tāda paša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu nav dzēsta, ir tieši tas gadījums, kad tiesai ir jāreaģē un jāpiemēro bargs sods.

Ziemeļkurzemes prokuratūras prokurors norāda: “Izvairīšanās no uzturēšanas rada apdraudējumu ne tikai apgādājamās personas interesēm, bet arī jurisdikcijai un ikviena nodokļu maksātāja interesēm. Šobrīd, kad daudzi uzturlīdzekļu nemaksātāji ir parādā gadiem, un nereti uzskata, ka uzturlīdzekļi viņiem nav jāmaksā, jo valsts viņu vietā jau tos ir izmaksājusi, tiek radīts vērā ņemams slogs valsts budžetam un sabiedrībai kopumā, tādēļ neatbilstoša soda piemērošana kaut vienam apsūdzētajam var graut sabiedrības ticību taisnīgumam”.

Civillikums nosaka vecāku – mātes un tēva – pienākumu samērā ar viņu spējām un mantas stāvoklim uzturēt bērnu līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. Pienākums gādāt par savu bērnu saglabājas arī tad, ja vecāku dzīves ceļi ir šķīrušies un ir izveidojušās jaunas ģimenes, turklāt, lai kāds no vecākiem nevarētu apgalvot, ka viņam nav līdzekļu un iespēju gādāt par savu bērnu, likumdevējs ir noteicis, ka, neatkarīgi no mantas stāvokļa un spējas uzturēt bērnu, katram no vecākiem ir absolūts pienākums darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu savam bērnam vismaz minimālo uzturlīdzekļu apmēru.

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ