Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Specializētās prokuratūras

Publicēts 01/03/2024

Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas – reāla brīvības atņemšana

Attēls: Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas – reāla brīvības atņemšana

Kurzemes rajona tiesa izskatīja krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības sauktas trīs personas – viena persona – SIA īpašniece – par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij 1 729 000 eiro apmērā, un divas personas – par to, ka tās atbalstīja SIA īpašnieces noziedzīgās darbības.

SIA īpašniece sodīta ar reālu brīvības atņemšanu uz trīs gadiem, atņemot tiesības uz visa veida komercdarbību uz trīs gadiem, savukārt pārējās apsūdzētās personas sodītas ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem, kas noteikta nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem, atņemot tiesības uz visa veida komercdarbību uz trīs gadiem. Tāpat tiesa lēma no apsūdzētajām personām par labu valstij piedzīt kaitējuma kompensāciju 1 729 000 eiro.

Saskaņā ar apsūdzību SIA īpašniece – finansiāli saimnieciskās darbības veicēja – piedāvāja divām personām kļūt par SIA valdes loceklēm un formāli pildīt valdes locekļa pienākumus, t.i., reāli neveikt saimniecisko darbību, bet parakstīt dokumentus pēc SIA īpašnieces lūguma, kam personas arī piekrita un tādējādi apzināti atbalstīja viņas noziedzīgās darbības, kas bija vērstas uz izvairīšanos no nodokļu maksājumu nomaksas, radot labvēlīgus apstākļus nodokļu nemaksāšanai.

Laika periodā no 2016. gada 1. februāra līdz 2017. gada 30. aprīlim SIA no Lietuvas uzņēmumiem iegādājās un realizēja 29 100 kg neapstrādātas tabakas lapas, par kurām Valsts ieņēmumu dienestā neiesniedza akcīzes nodokļa deklarācijas un neveica akcīzes nodokļa aprēķināšanu un nomaksu, nodarot zaudējumu valstij lielā apmērā.

SIA apsūdzētās īpašnieces darbības bija vērstas tieši uz zaudējuma nodarīšanu valstij lielā apmērā, kā arī bija tiešā cēloņsakarībā ar kaitējuma nodarīšanu ar likumu aizsargātām valsts tautsaimniecības interesēm un valsts interesēm nodokļu ieņēmumu jomā, kas izpaudās materiāla zaudējuma veidā budžetā nenomaksātā akcīzes nodokļa veidā.

Procesā iesaistītās personas desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt desmit dienu laikā no tā pieejamības dienas.

Tiesas piespriesto soda mēru tiesu debatēs lūdza piemērot arī Nodokļu un muitas lietu  prokuratūras prokurore. Kā norāda prokurore, tiesu praksē arvien biežāk nostiprinās tendence, ka nodokļu noziegumos tiesas izvēlas piemērot reālu brīvības atņemšanu. “Sabiedrības intereses saņemt budžetā nodokļu maksājumus laikus un pilnā apjomā prevalē pār indivīda interesēm komercdarbības nodrošināšanā, jo efektīva nodokļu iekasēšana ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem, lai valsts spētu pildīt savas funkcijas un pienākumus pret sabiedrību,” saka Nodokļu un muitas lietu  prokuratūras prokurore.

Prokuratūra norāda, ka ar šo tiesas nolēmumu vēlreiz tiek vērsta sabiedrības uzmanība uz to, ka nodokļu nomaksai ir obligāts raksturs, proti, iestājoties aprēķināto nodokļu nomaksas termiņam, nodokļu maksātājam ir pienākums samaksāt aprēķinātos nodokļus un nodevas pilnā apmērā, turklāt nodokļu nomaksai ir prioritāra nozīme.

Tāpat prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ