Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Rīgas tiesas apgabals

Publicēts 15/03/2024

Senāts atstāj negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu par visas legalizētās noziedzīgi iegūtās finanšu līdzekļu summas piedziņu tā dēvētajā “naudas mūļu” lietā

Attēls: Senāts atstāj negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu par visas legalizētās noziedzīgi iegūtās finanšu līdzekļu summas piedziņu tā dēvētajā “naudas mūļu” lietā

2024. gada 13. martā Senāts atteica ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar apsūdzētā aizstāves kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2023. gada 21. novembra spriedumu daļā par Krimināllikuma 70.14 panta piemērošanu tā dēvētajā “naudas mūļu” lietā.

Šajā lietā noskaidrots, ka apsūdzētie personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās savā valdījumā ieguva citas personas noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, no kā daļu paturēja sev kā atlīdzību, bet daļu nodeva tālāk personai, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā.  Tādējādi apsūdzētie —  “naudas mūļi” —   legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus. Ar pirmās instances tiesas spriedumu tika atzīts, ka tā kā apsūdzētie savā valdījumā ieguva noziedzīgi iegūtas mantas daļu, nav piemērojams Krimināllikuma 70.14 pants attiecībā uz to naudas daļu, kas tika nodota tālāk personai, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā. Sakarā ar prokurores apelācijas protestu Rīgas apgabaltiesa atcēla pirmās instances tiesas spriedumu daļā par Krimināllikuma 70.14 panta nepiemērošanu un noziedzīgi iegūtas naudas nepiedzīšanu valsts labā no apsūdzētajiem.

Izskatot krimināllietu kasācijas kārtībā, Senāts savā lēmumā norādīja, ka Rīgas apgabaltiesa ar minēto spriedumu ir atzinusi, ka apsūdzētie ir legalizējuši noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus un neatkarīgi no tā, cik no šīs summas palikusi pašu apsūdzēto rīcībā, no viņiem ir piedzenama visa legalizētā noziedzīgi iegūtā finanšu līdzekļu summa. Turklāt izskatāmajā krimināllietā nav izšķirošas juridiskas nozīmes tam, vai un kas tiks lemts par noziedzīgi iegūto mantu citā kriminālprocesā, kas izdalīts atsevišķā lietvedībā, kur pie atbildības tiek saukta cita persona.

Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore norāda, ka ar šādu nolēmumu tiek panākts Krimināllikumā noteiktais soda mērķis — panākt, lai notiesātais un citas personas atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas, kas vienlaicīgi sekmēs arī sabiedrības drošības aizsargāšanu. Vienlaikus prokurore norāda, ka šī krimināllieta cita starpā nepārprotami norāda uz ekonomisko neizdevīgumu izdarīt noziegumu, kad “naudas mūlim” jāatlīdzina nodarītais pilnā apmērā, kas savukārt mazinās šāda veida noziegumu izplatību un, iespējams, atturēs personas iesaistīties šādās prettiesiskās darbības.

Prokuratūra norāda, ka Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Norādāms, ka par “naudas mūļiem” kļūst tādas personas, ar kuru starpniecību noziedzīgās grupas pārvieto un legalizē noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Noziedznieku savervētais “mūlis” palīdz legalizēt nelikumīgi iegūto naudu, piemēram, pārskaitot to starp dažādiem maksājumu kontiem.

Izmeklējot šādus gadījumus, nereti atklājas, ka naudas legalizēšanā iesaistījusies persona jeb tā saucamais “naudas mūlis”, kurš pat var nezināt, ka organizētas noziedzīgas grupas dalībnieki viņu izmanto savās interesēs, lai noslēptu noziedzīgi iegūtas naudas faktisko saņēmēju. Taču tas nebūt neatbrīvo šo personu no atbildības.

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ