Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Specializētās prokuratūras

Publicēts 27/02/2024

Par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā tiesa piespriež brīvības atņemšanu uz trīs gadiem, nosakot to nosacīti

Attēls: Par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā tiesa piespriež brīvības atņemšanu uz trīs gadiem, nosakot to nosacīti

Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, kurā pie kriminālatbildības saukta Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes amatpersona par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, pasludināja saīsināto spriedumu, ar kuru atzina apsūdzēto par vainīgu minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un piesprieda brīvības atņemšanu uz trīs gadiem, nosakot to nosacīti, ar pārbaudes laiku uz trīs gadiem.

Ar šo Rīgas apgabaltiesas spriedumu tika atcelts Ekonomisko lietu tiesas 2023. gada 2. marta spriedums, ar kuru amatpersona tika atzīta par nevainīgu un attaisnota. Par minēto tiesas spriedumu Nodokļu un muitas lietu prokuratūras prokurore Rīgas apgabaltiesā iesniedza apelācijas protestu.

Saskaņā ar apsūdzību amatpersona vienojās ar pirmstiesas procesā precīzi nenoskaidrotu personu par to, ka apsūdzētā savā bankas norēķinu kontā saņems viņai nezināmu trešo personu finanšu līdzekļus un pēc tam tos pārskaitīs uz viņai nezināmas trešās personas kredītiestādes kontu. Apsūdzētā apzinājās, ka finanšu līdzekļu nosūtītājs, naudas piederība un izcelsme viņai nav zināma, tādējādi apzināti pieļāva, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.

Apsūdzētā savā norēķinu kontā saņēma finanšu līdzekļus no viņai nezināmām trešajām personām, tādā veidā iegūstot tos savā valdījumā, konkrēti - 31 107,24 eiro un 3979 ASV dolārus. Apsūdzētā nav iesniegusi šo saņemto finanšu līdzekļu likumīgo izcelsmi apliecinošus dokumentus, kā arī nav izskaidrojusi to likumīgo izcelsmi.

Apsūdzētā apzināti pieļāva, ka šie finanšu līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, kā arī, veicot finanšu līdzekļu konvertāciju no eiro uz ASV dolāriem un pārskaitīšanu pirmstiesas procesā nenoskaidrotai personai, izdarīja citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā, apzināti pieļaujot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.

Minētais nolēmums vēl nav stājies spēkā, to ir iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ